Hot News
ติดตามข่าว
Main Menu
badminton หน้าหลัก

badminton สนทนา
 • เว็บบอร์ด
 • รายชื่อสมาชิก
  badminton ข่าว
 • ส่งข่าว/บทความ
 • หัวข้อข่าว
 • ข่าวกีฬา
  badminton แบดมินตัน
 • บทความ
 • สารานุกรมแบดมินตัน
 • แบดมินตันรีวิว
 • รีวิวไม้แบดมินตันมีข้อมูลใหม่ !
 • คำถาม-ถามบ่อย
 • กติกาแบดมินตัน
 • วิธีเล่นแบดมินตัน
 • ท่ากายบริหาร
 • กำจัดจุดอ่อน
 • เทคนิค-เคล็ดลับ
 • แบบทดสอบ
 • BadmintonQuiz
 • ปฏิทินการแข่งขัน
  badminton Hot Links
 • สนามแบดมินตันมีข้อมูลใหม่ !
 • ดาวน์โหลด
 • แบดมินตันลิ้งก์
 • เกมส์ ออนไลน์
 • เกมส์ ยอดนิยม
 • เกมส์ แบดมินตัน
 • หมอดูสุขภาพ
 • วิดีโอคลิป
 • GoogleVideo
 • Mobile Web
 • ขนาดรองเท้า
  badminton ข้อมูล
 • แนะนำเพื่อน
 • แบบสำรวจ
 • เกี่ยวกับเว็บไซต์
 • แนะนำติชม
 • AvantGo
  badminton ร่วมด้วยช่วยกัน
 • แนะนำติชม
 • ส่งข่าว/บทความ
 • เพิ่มชื่อสนาม/ชมรม
  Encyclopedia
  · ศัพท์ทั่วไป ศัพท์เทคนิค
  · Glossary
  · ศัพท์เฉพาะ
  Reviews
  · The Ultimate Guide to Weight Training for Badminton
  · สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
  · เว็บไซต์ของ Peter Gade
  · เกมส์ คุณธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน
  · สุขภาพ : คลินิคอาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
  · ทักษะ การจับแร็กเกตลักษณะต่างๆ
  · แร็กเกต เยี่ยมชมโรงงานผลิตใหญ่ที่มาเลเซีย
  · จับกระแส นวัตกรรม แบดมินตัน ปี 2006
  · แร็กเกต ของ หยาง หยาง
  · แร็กเกต ! เลือกตามยี่ห้อหรือเลือกตามราคา
  Organization Links  สมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ


  การกีฬาแห่งประเทศไทย

  คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย

  สหพันธ์แบดมินตันนานาชาติ

  Random Headlines


  [ ]

  ·การฝึกอบรมผู้ฝึกสอนแบดมินตัน รุ่นที่ 31
  ·การแข่งขันแบดมินตัน CARLTON - อบจ .นครสวรรค์ โอเพ่น 2013
  ·ขอเชิญร่วมโครงการ “เล่นแบดถูกวิธีไม่มีบาดเจ็บ”
  ·กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 41เชียงใหม่เกมส์
  ·การแข่งขันแบดมินตันประเภททีมแบบนับแต้มรวม
  ·โครงการอบรมผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
  ·เครื่องช่วยกระตุ้นกล้ามเนื้อผู้ป่วยอัมพาต
  ·สวทช.เปิดคอร์สประดิษฐ์กล้องดูดาว
  ·เด็กกระบี่เจ๋ง คว้ารางวัลชนะเลิศร่มพยุงไข่
  การแข่งขันแบดมินตันศิษย์เอก 58
  ขอเชิญผู้ฝึกสอน รุ่น 1-29 และ รุ่นก้าวหน้า 1-3 ทุกท่าน ส่งศิษย์เอก เข้าร่วม การแข่งขันแบดมินตันศิษย์เอก 58 ระหว่างวันที่ 16 - 17 พฤษภาคม 2558 ณ สนามแบดมินตัน ? ศิริกาญจนา (เขี้ยวลากดิน)? ถ. กาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร
  ตรวจสอบรายชื่อนักกีฬา
  http://coach.badmintonthai.com/news.php?readmore=42

  ระเบียบชมรมผู้ฝึกสอนแบดมินตัน
  ว่าด้วยการจัดการแข่งขันแบดมินตันศิษย์เอก 2558


  เพื่อ ให้การแข่งขันแบดมินตันศิษย์เอก พ.ศ. 2558 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสมกับเป้าหมายของการจัดการแข่งขัน ?ชมรมผู้ฝึกสอนแบดมินตันจึงวางระเบียบไว้ดังนี้
  ข้อ 1. ?ระเบียบนี้เรียกว่า ??ระเบียบชมรมผู้ฝึกสอนแบดมินตันว่าด้วยการแข่งขันแบดมินตันศิษย์เอก พ.ศ. 2558?
  ข้อ 2. ?บรรดาระเบียบที่ขัดแย้งให้ใช้ระเบียบนี้แทน
  ข้อ 3. ?กติกาการแข่งขันให้ใช้กติกาการแข่งขันซึ่งสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทย ?ในพระบรมราชูปถัมภ์กำหนดใช้อยู่ในปัจจุบัน
  ข้อ 4. ?ประเภทการแข่งขัน
  4.1 รุ่นอายุ 9 ปี (ชายและหญิง ต้องเป็นผู้ที่เกิดในปี พ.ศ. 2549 ?หรือผู้ที่เกิดหลัง ปี พ.ศ.2549)
  4.2 รุ่นอายุ 11 ปี (ชายและหญิง ต้องเป็นผู้ที่เกิดในปี พ.ศ. 2547 ?หรือผู้ที่เกิดหลังปี พ.ศ. 2547)
  4.3 รุ่นอายุ 13 ปี(ชายและหญิง ต้องเป็นผู้ที่เกิดในปี พ.ศ. 2545 ?หรือผู้ที่เกิดหลังปี พ.ศ. 2545)
  ข้อ 5. ?คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน
  5.1 ต้องเป็นนักกีฬาที่ผ่านการฝึกสอนของผู้ฝึกสอนแบดมินตันขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 1-29
  และผู้ฝึกสอนแบดมินตันขั้นก้าวหน้า รุ่นที่ 1-3 เท่านั้น
  5.2 ต้องเป็นนักกีฬาที่ได้รับการฝึกสอนอย่างต่อเนื่องด้วยตัวผู้ฝึกสอนเอง ? ?
  เป็นหลักดังนี้
  5.2.1 ?ต้องฝึกซ้อมนักกีฬาและพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยตัวเอง เพื่อส่งแข่งขันตามอุดมการณ์ คือ ฝึกสอนเองเป็นหลัก (ไม่ใช่การนำนักกีฬาไปให้ผู้อื่นสอน ? รวมทั้งไม่แอบอ้างเอาผลงานของผู้ฝึกสอนอื่นมาแข่งขันในนามของตน ? โดยการฝึกสอนนักกีฬาของตนเองด้วยวิธีที่ได้รับการอบรมมา ?เช่น การปล่อยลูกเอง ?ควบคุมการฝึกซ้อมเอง ?แก้ไขชี้แนะนักกีฬา พัฒนานักกีฬาทั้งความสามารถและระเบียบวินัย ? ตลอดจนคุณธรรมและจริยธรรมของนักกีฬาซึ่งผู้ฝึกสอนต้องเป็นตัวอย่างด้วย)
  5.2.2 การตรวจสอบคุณสมบัตินักกีฬาจะกระทำ 3 ระยะเวลาดังนี้
  5.2.3.1 ?ชมรมผู้ฝึกสอนแบดมินตันจะแต่งตั้งอนุกรรมการเพื่อตรวจสอบการฝึกสอนของผู้ ฝึกสอนกับนักกีฬาที่ส่งเข้าร่วมแข่งขันหาก พบว่าไม่ได้ทำการฝึกสอนเองชมรมผู้ฝึกสอนแบดมินตันจะตัดสิทธิ์การสมัครเข้า แข่งขันรายการศิษย์เอก 2558
  5.2.3.2 ?หากตรวจสอบพบขณะนักกีฬาลงแข่งขันแล้วให้ตัดสิทธิ์นักกีฬาออกจากการแข่งขัน ทันที ?เพื่อให้คู่แข่งขันชนะผ่านและสามารถลงแข่งขันในรอบต่อไปได้
  5.2.3.3 ?หากพบเมื่อการแข่งขันเสร็จสิ้นแล้วให้ตัดสิทธิ์ในตำแหน่งและรางวัลที่จะได้ รับสำหรับนักกีฬา ?ส่วนผู้ฝึกสอนให้ตัดสิทธิ์การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในรายการศิษย์ เอกของปีถัดไปและไม่นำผลมาใช้คิดคะแนนตามข้อ 10.6
  5.3 ต้องเป็นนักกีฬาที่ไม่เคยได้รับตำแหน่งที่ 1-3 (ในประเภททีม ?เดี่ยว ?คู่และคู่ผสม) ?ของทุกรายการแข่งขัน ยกเว้นนักกีฬาที่ได้ตำแหน่งใน ปี พ.ศ. 2558 ที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่ 30 เมษายน 2558)
  ข้อ 6. ?จำนวนผู้เข้าแข่งขันให้ผู้ฝึกสอนของชมรมผู้ฝึกสอนแบดมินตันพิจารณาคัดเลือก นักกีฬาตามที่ได้แจ้งรายชื่อลงทะเบียนไว้กับชมรมผู้ฝึกสอนแบดมินตัน ?โดยส่งได้ประเภทละไม่เกิน ?2 ?คน (รุ่นละ 4 คน คือ ชาย 2 คน และหญิง 2 คน) ?เพื่อใช้สำหรับคิดคะแนนในการพิจารณาผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมและผู้ฝึกสอนดีเด่น
  ข้อ 7. ?การสมัครเข้าแข่งขัน
  7.1 ต้องสมัครเข้าแข่งขันตามแบบฟอร์มของชมรมผู้ฝึกสอนแบดมินตันที่กำหนดเท่านั้น ?ซึ่งแบบฟอร์มนี้สามารถถ่ายสำเนาหรือพิมพ์ใหม่ได้
  7.2 ให้ใช้ผู้ฝึกสอนเป็นชื่อสังกัดของนักกีฬาที่เข้าแข่งขัน ?
  7.3 ต้อง แจ้งสถานที่ ?วัน ?เวลาในการฝึกซ้อม ?นักกีฬาที่ชัดเจน ?และหมายเลขโทรศัพท์ที่สะดวกที่สุดเพื่อการติดต่อไปตรวจสอบการฝึกสอนจากคณะ กรรมการชมรมฯ ภายหลังการลงทะเบียน
  7.4 ส่ง ใบสมัครไปที่ที่ประธานจัดการแข่งขัน (คุณวินัย ?เสาองค์) ?ภายในวันที่ 30 เมษายน 2558 ที่ E-mail : winaikub@yahoo.com, winai.sao@mahidol.ac.th
  7.5 นักกีฬาเสียค่าสมัครแข่งขันประเภทละ 300 บาท ?โดยชมรมฯ จะเก็บค่าสมัครจาก ? ? ผู้ฝึกสอนก่อนการแข่งขัน
  7.6 นัก กีฬาที่มีชื่อในสายการแข่งขันทุกคนจะต้องเสียค่าสมัครยกเว้นได้ขอถอนชื่อออก จากการสมัครเข้าร่วมแข่งขันโดยทำเป็นหนังสือถึงประธานการจัดการแข่งขันก่อน วันจับสายการแข่งขัน (5 พฤษภาคม 2558)?
  ข้อ 8. ?วิธีการจัดการแข่งขัน
  8.1 ให้แบ่งออกเป็น 2 สาย และให้แต่ละสายแข่งขันแบบแพ้คัดออก
  8.2 ให้คณะกรรมการการจัดการแข่งขันร่วมกับผู้ชี้ขาดวางผู้แข่งขันที่ส่งโดยผู้ฝึกสอนคนเดียวกันให้อยู่คนละสาย
  8.3 ให้ผู้ชนะในรอบรองชนะเลิศเข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศและให้ผู้แพ้ในรอบรองชนะเลิศได้ตำแหน่งที่ 3 ร่วมกัน
  ข้อ 9. ?กำหนดการแข่งขันวันที่ 16 - 17 พฤษภาคม 2558 ณ สนามแบดมินตัน ? ศิริกาญจนา (เขี้ยวลากดิน)? ถ. กาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร?
  ข้อ 10. ?หลักเกณฑ์การแข่งขัน
  10.1 ? ในวันแรกของการแข่งขันจัดให้มีการประชุมผู้ฝึกสอนที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วม?
  แข่งขันเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้ง (ถ้ามี) ใน เวลา 8.00 น.
  10.2 ? นักกีฬาต้องมาถึงสนามแข่งขันและพร้อมที่จะทำการแข่งขันก่อนล่วงหน้า
  เวลาการแข่งขันที่กำหนดไว้ 30 นาที ถ้าสนามว่างคณะกรรมการจัดการ
  ? ? ? ? ? ? ? ? ?แข่งขันจะเรียกนักกีฬาลงสนามแข่งขันได้ทันที
  10.3 ? นักกีฬาที่เข้าแข่งขันต้องใส่ชุดนักกีฬาให้สุภาพเรียบร้อย
  10.4 ? นักกีฬาหรือผู้ฝึกสอนคนใดที่ประพฤติผิดมารยาทที่ดีของความมีน้ำใจนักกีฬา ? ??
  หรือผละออกจากการแข่งขันโดยไม่มีเหตุผลสมควร ให้ชมรมผู้ฝึกสอนแบดมินตัน
  พิจารณาลงโทษตามสมควร
  10.5 ? ?ในการแข่งขันอนุญาตให้เฉพาะผู้ฝึกสอนของชมรมผู้ฝึกสอนแบดมินตันเท่านั้น
  ที่สามารถเข้าไปฝึกสอนนักกีฬาได้
  10.6 ? ?การคิดคะแนนสำหรับผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมและผู้ฝึกสอนดีเด่นจะคิดจากผลการ
  แข่งขันของนักกีฬาที่ผู้ฝึกสอนลงทะเบียนส่งเข้าแข่งขันตามลำดับคะแนนดังนี้
  10.6.1 ?ชนะเลิศ 5 คะแนน
  10.6.2 ?รองชนะเลิศ 3 คะแนน
  10.6.3 ?อันดับที่ 3 1 ? คะแนน
  ผู้ฝึกสอนที่มีคะแนนรวมสูงสุดในแต่ละรุ่นอายุทั้งชายและหญิงจะได้ตำแหน่ง ? ?ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม? ?
  และผู้ฝึกสอนที่มีคะแนนอันดับรองลงมาจะได้ตำแหน่ง ??ผู้ฝึกสอนดีเด่น?
  ข้อ 11. ?ลูกขนไก่ยี่ห้อ นกแก้ว?
  ข้อ 12. ?รางวัล
  12.1 นักกีฬาที่ชนะการแข่งขันจะได้รับรางวัลดังนี้
  ?ชนะเลิศ ? ได้รับทุนการศึกษา ?2,000.- บาท ?พร้อมเหรียญรางวัล ? ?
  ในการแข่งขันและวุฒิบัตร
  ?รองชนะเลิศ ?ได้รับทุนการศึกษา ?1,500.- บาท ?พร้อมเหรียญรางวัล
  ในการแข่งขันและวุฒิบัตร
  ?อันดับที่ ?3 ? ได้รับทุนการศึกษา 1,000.- บาท ?พร้อมเหรียญรางวัล
  ในการแข่งขันและวุฒิบัตร
  12.2 ?ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมได้รับเงินรางวัล 2,000.- บาท ในแต่ละรุ่นอายุพร้อมถ้วยรางวัล
  ? ?ของ ฯพณฯ กร ?ทัพพะรังสี อดีตประธานสหพันธ์แบดมินตันนานาชาติ ?(WBF) ?
  ? ?และวุฒิบัตร
  12.3 ?ผู้ฝึกสอนดีเด่น ได้รับเงินรางวัล 1,500.- บาท ในแต่ละรุ่นอายุพร้อมถ้วยรางวัล
  ? ?ของ นายชัยศักดิ์ ?ทองเดชศรี ?ประธานชมรมผู้ฝึกสอนแบดมินตันและวุฒิบัตร
  12.4 ? ชมรมผู้ฝึกสอนแบดมินตันจะมอบรางวัลให้กับนักกีฬาที่ชนะการแข่งขันเมื่อเสร็จ สิ้นการแข่งขันในวันสุดท้าย ?สำหรับผู้ฝึกสอนชมรมฯ จะมอบรางวัล ? ถ้วยรางวัลและวุฒิบัตรให้กับผู้ฝึกสอนในวันแรกของการแข่งขันศิษย์เอกในปีถัด ไปเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี
  ข้อ 13. ?การประท้วง
  13.1 การประท้วงเกี่ยวกับการแข่งขันให้กรรมการชี้ขาดพิจารณาถือเป็นที่สิ้นสุด
  13.2 การประท้วงเกี่ยวกับคุณสมบัตินักกีฬาให้ผู้ฝึกสอนยื่นแบบฟอร์มการประท้วงและ หลักฐาน ให้กรรมการชี้ขาดพิจารณาและผลการพิจารณาของผู้ชี้ขาดให้ถือเป็นการสิ้นสุด
  ข้อ 14. ?ให้ประธานจัดการแข่งขันศิษย์เอก 2558 เป็นผู้รักษาตามระเบียบนี้


  ? ?ประกาศ ?ณ ?วันที่ ?1 มีนาคม 2558
  (นายชัยศักดิ์ ? ? ทองเดชศรี)
  ? ? ? ?ประธานชมรมผู้ฝึกสอนแบดมินตัน

  เมื่อวันที่ Wed ๑๘ Mar ๕๘ - ๒๒:๒๖ โดย admin
  Options
   พิมพ์เรื่องนี้  PDF Format 

  หัวข้อเรื่องที่เกี่ยวข้อง

  1111
  ขออภัย, บทความนี้ไม่สามารถแสดงความเห็นได้.
  News ©
  Share your friend
  bookmark and share
  Membership
  เลือกรูปแบบภาษา:

  English Thai

  คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ
  หรือยังไม่ได้ลงทะเบียน
  เป็นเพื่อนนักแบด

  ชื่อเรียก:
  รหัสผ่าน:
    
 • ลงทะเบียนเพื่อนนักแบด
 • ลืมรหัสผ่าน
 • เพิ่มกลุ่ม/ชมรม/สโมสร
 • สมัครสมาชิก/นักกีฬา
 • รายชื่อเพื่อนนักแบด
 • เพื่อนนักแบดล่าสุด
        ลำดับที่: 30592
  Nop205 


  กำลังเยี่ยมชม กำลังเยี่ยมชม[1]:
 • นักแบดนิรนาม: 1
 • เพื่อนนักแบด: 0

  QR Code

  ID Line : worldracquet
  เริ่มเมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2547

  Mobile Web
  แบดมินตันไทย โมบายเว็บ
  ดูเว็บนี้บนมือถือของคุณ

 • Survey
  เรื่องที่คุณอยากอ่าน

  แบดมินตันวาไรตี้
  แบดมินตันรีวิว
  เรียน+เล่นแบด พื้นฐาน
  เรียน+เล่นแบด แอดวานซ์
  สารพันทิปเด็ด เคล็ดลับ
  แบดมินตัน ถาม-ตอบ
  แบดมินตันคลีนิก  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน 156
  ถ้าคุณแน่อย่าแพ้...

  » จิตวิทยา «
  ◊ การฝึกกีฬาขั้นก้าวหน้า  ◊

  » โภชนาการ «
  ◊ โภชนาการสำหรับนักกีฬา ◊

  » อุปกรณ์กีฬา «
  ◊ เล่นทุกวันรู้จักฉันแค่ไหน ◊

  ◊ การเลือกซื้อรองเท้าแบดมินตัน  ◊

  » เทคนิคการเล่น «
  ◊ ความปลอดภัยในการเล่น ◊

  » กติกาแบดมินตัน «
  ◊ Rally Point ◊
  สมาชิกเท่านั้นที่สามารถตอบคำถามหรือเข้าแข่งขันได้

  เข้าสู่ระบบ   หรือ  ลงทะเบียน

  ข้อคิด คำคม
  เรื่องที่คุณคิดว่าธรรมดา
  อาจไม่ธรรมดาสำหรับผู้อื่น

  -- webmaster
  Copyright © 2004-2010 All rigths reserved
  อนุญาตให้นำข้อมูลไปใช้ เฉพาะผู้อ้างอิงมาที่
  www.badmintonthai.com เท่านั้น

  RSS Feed
  You can syndicate our news using the file backend.php

   
  Badminton News and Content Website
  Copyright © 2004-2012 All rigths reserved 
  แบดมินตันไทย ดอต คอม www.badmintonthai.com
  Last Update : 17 MAR 2012
  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.24 วินาที