การฝึกอบรมผู้ฝึกสอนแบดมินตัน รุ่นที่ 31
วันที่: Wednesday, August 12 2015 @ 08:51:06 ICT
หัวข้อหลัก:


ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมฝึกอบรมผู้ฝึกสอนแบดมินตัน รุ่นที่ 31
ระหว่างวันที่ 21 - 24 ตุลาคม 2558
ณ บ้านปลาทับทิมแม่กลอง รีสอร์ท 54 หมู่ 2 ต.บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม 4,500 บาท ค่าที่พัก พร้อมอาหาร? จำนวน 2,500 บาท/ท่าน
สนใจ แจ้งชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขติดต่อกลับ ได้ที่ รศ.ดร. นภพร ทัศนัยนา? nop5503@hotmail.comนี่คือบทความจากเว็บไซต์ แบดมินตันไทย ดอต คอม : badmintonthai dot com
http://www.badmintonthai.com/main

การนำไปใช้ที่เว็บอื่น อนุญาตเฉพาะผู้ที่อ้างอิงว่านำมาจากเว็บไซต์นี้เท่านั้น
http://www.badmintonthai.com/main/index.php?op=NEArticle&sid=655