โครงการพัฒนาคุณภาพผู้ฝึกสอนกีฬาด้านกีฬาแบดมินตัน รุ่นที่ 28
วันที่: Saturday, September 28 2013 @ 17:55:18 ICT
หัวข้อหลัก:


โครงการพัฒนาคุณภาพผู้ฝึกสอนกีฬาด้านกีฬาแบดมินตัน รุ่นที่ 28
ระหว่างวันที่ 10-13 ตุลาคม 2556
ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬาสวนสุนันทา ชั้น 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายละเอียดโครงการ
https://docs.google.com/file/d/0Bw1TpTbcaNGUa2x0dnRTRnZRNFk/edit?usp=sharing

ใบสมัคร
https://docs.google.com/file/d/0Bw1TpTbcaNGUWlVGaDNzZm9TMEU/edit?usp=sharing


นี่คือบทความจากเว็บไซต์ แบดมินตันไทย ดอต คอม : badmintonthai dot com
http://www.badmintonthai.com/main

การนำไปใช้ที่เว็บอื่น อนุญาตเฉพาะผู้ที่อ้างอิงว่านำมาจากเว็บไซต์นี้เท่านั้น
http://www.badmintonthai.com/main/index.php?op=NEArticle&sid=652