โครงการอบรมผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
วันที่: Tuesday, September 13 2011 @ 19:05:17 ICT
หัวข้อหลัก:


เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2554 ที่ผ่านมา ชมรมผู้ฝึกสอนแบดมินตัน นำโดย?อ.ชัยศักดิ์ ทองเดชศรี?? ร่วมกับ?ศร. ดร.นภพร ทัศนัยนา ?คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา??จัดโครงการ? การฝึกปฏิบัติการ การเป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอนแบดมินตัน ? โดยมีนิสิตระดับปริญญาตรีของไทย?และนิสิตปริญญาโท จากประเทศอินโดนีซีย? ให้ความสนใจเข้าร่วมรับการฝึกอบรมเป็นจำนวนมาก??ซึ่งการฝึกอบรมในครั้งนี้นอกจากผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ในการเล่นแบดมินตันขั้นพื้นฐานแล้ว? ยังได้ฝึกเป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอนเพื่อนำไปพัฒนาเป็นผู้ฝึกสอนในโอกาสต่อไป


ภาพกิจกรรม
https://www.facebook.com/#!/media/set/?set=oa.246437818731282&type=1นี่คือบทความจากเว็บไซต์ แบดมินตันไทย ดอต คอม : badmintonthai dot com
http://www.badmintonthai.com/main

การนำไปใช้ที่เว็บอื่น อนุญาตเฉพาะผู้ที่อ้างอิงว่านำมาจากเว็บไซต์นี้เท่านั้น
http://www.badmintonthai.com/main/index.php?op=NEArticle&sid=628