เครื่องช่วยกระตุ้นกล้ามเนื้อผู้ป่วยอัมพาต
วันที่: Wednesday, February 09 2011 @ 01:00:00 ICT
หัวข้อหลัก:


เด็กมหิดลพัฒนาระบบควบคุมการ กระตุ้นกล้ามเนื้อช่วยรักษาผู้ป่วยอัมพาต? คว้ารางวัลชนะเลิศการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยปีนี้ ประเภทโปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์? แห่งชาติ (ซิป้า) และบริษัทอินเทล? ไมโครอิเล็กทรอนิกส์? (ประเทศไทย) จำกัด จัดประกาศผลการแข่งขันการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเภทต่าง ๆ รวมถึงโครงการของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์?? ในงาน ?มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย?ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 10 มีโครงการผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศรวมกว่า 200 ผลงาน
???
โดยโครงการที่คว้ารางวัลชนะเลิศการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย หรือ NSC 2011 ประเภทโปรแกรมเพื่อช่วยเหลือคนพิการ ระดับนิสิต นักศึกษา คือ ระบบควบคุมการกระตุ้นกล้ามเนื้อคล้ายอุปกรณ์เสริมสำหรับรักษาผู้ป่วยอัมพาตที่ปลายเท้าตก ของนายจิรวัฒน์? จิตประสูติวิทย์? นายอภิวันท์? ตรังค์ตระกูล และนายรติกร ชัยวัฒนธรรม นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล
???
นายจิรวัฒน์? หัวหน้าโครงการ เปิดเผยว่า ผู้ป่วยอัมพฤกษ์หรืออัมพาต หลังจากทำกายภาพบำบัดแล้ว ส่วนใหญ่จะยังไม่สามารถควบคุมปลายประสาทมือหรือเท้าได้ทำให้เกิดอาการปลายเท้าตก ซึ่งการรักษาที่ดีที่สุดคือการ
กระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า แต่มีข้อจำกัดด้านราคาที่สูงกว่าหนึ่งแสนบาทและขาดระบบการบริการ ทีมพัฒนาจึงคิดออกแบบระบบการรักษาดังกล่าวโดยสร้างเครื่องมือขึ้นมาเอง พร้อมพัฒนาโปรแกรมในการบริหารจัดการเครื่องให้เหมาะกับผู้ป่วยแต่ละราย ซึ่งการใช้งานจะผ่านการวินิจฉัยและควบคุมโดยแพทย์และนักกายภาพบำบัด ปัจจุบันเครื่องดังกล่าวใช้ทดสอบการใช้งานกับผู้ป่วยในโรงพยาบาลในเครือของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีราคาต้นทุนการผลิตประมาณ 2 หมื่นบาทต่อเครื่อง ต่ำกว่านำเข้าถึง 10 เท่า
???
สำหรับโปรแกรมเพื่อความบันเทิง รางวัลชนะเลิศระดับนิสิตนักศึกษาคือ เกมเทศกาลสงกรานต์ : สแปลซอาวร์ ของทีมนักศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง? ส่วนรางวัลชนะเลิศในระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อความบันเทิงคือ โอปปาติกะ อสุรสูรย์ ของทีมนักเรียนจากโรงเรียนระยองวิทยาคม? โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้คือ ผจญภัยในอาณาจักรเซลส์ ของทีมนักเรียนจากโรงเรียน?????? มอ.วิทยานุสรณ์ จ.สงขลา โปรแกรมเพื่อประยุกต์ใช้งาน คือ Jerboa : โปรแกรมแก้ไขเว็บเพจบนหน้าเว็บไซต์ ของนายจิรวัฒน์ เอี่ยมสำอาง โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์.

ข่าวจาก เดลินิวส์


นี่คือบทความจากเว็บไซต์ แบดมินตันไทย ดอต คอม : badmintonthai dot com
http://www.badmintonthai.com/main

การนำไปใช้ที่เว็บอื่น อนุญาตเฉพาะผู้ที่อ้างอิงว่านำมาจากเว็บไซต์นี้เท่านั้น
http://www.badmintonthai.com/main/index.php?op=NEArticle&sid=595